Styrelsen 2011

 
   

Ordförande

Daniel Sjöberg

Kassör

 

Sekreterare

Ulla-Britt Pedersen

Ledamöter

Lennart Bengtsson

 

Anders Danielsson

 

Johan Sjöberg

 

Pär Olsson

Suppleanter

Petra Hedlund

 

Els-Marie Skogfeldt